DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Numri i fetvasë: 198 DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Kategoria: DISPOZITA E NAMAZIT DHE LËNËSIT TË TIJ

3 146 shfletues/klikues DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ


 Pyetje: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ


Nëse një person e pranon se falja e namazit është një detyrim dhe urdhër hyjnor bazë i fesë islame, por nuk falet nga dembelizmi, a rrezikon ai që të dalë nga Islami (të bëjë felëshim)?


 Përgjigjja: DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Të gjithë juristët muslimanë janë të mendimit se, personi që nuk falet dhe e mohon faktin që namazi është detyrim dhe urdhër hyjnor, del nga Islami.1

Kjo dispozitë bazohet në tekstet e shumta kategorike kuranore dhe profetike, ndër të cilat përmendim sa vijon:

Allahu i Lartmadhëruar ka urdhëruar që namazi të falet rregullisht në çdo rrethanë: në udhëtim e në vendbanim, në kohë paqeje e kohë lufte, në gjendje të shëndoshë e në gjendje të sëmurë dhe të kryhet sipas mundësive, duke thënë: “Falini rregullisht namazet!2

Po kështu lidhur me obligimin kategorik të faljes së namazit, në Kuran vjen:

Faleni namazin të plotë, sepse namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar.3Lexoni më tepër

Kurse Profeti (Paqja qoftë mbi të!), lidhur me domosdoshmërinë e faljes së namazit, ka thënë:

Kreu i çështjes [së fesë] është Islami [dy dëshmitë islame] dhe shtylla e saj [fesë] është namazi9; pra feja s’qëndron pa bazamentin e saj, namazin.

Islami është ndërtuar mbi pesë (themele): Dëshmia se s’ka zot (të adhuruar) tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i Dërguari i Allahut, falja e namazit…10; themeli i ndërtesës është baza, pa të cilën ajo s’qëndron dot.Lexoni më tepër

Dijetarët muslimanë kanë theksuar njëzëri se nëse namazi farz nuk falet në kohën e tij përkatëse pa arsye, e tillë gjë konsiderohet mëkat i madh, më i rëndë edhe se kurvëria, vjedhja, pirja e alkoolit dhe vrasja e padrejtë e njeriut.15

Ndërsa për atë që pohon se namazi është detyrim / urdhër hyjnor, por nuk e fal atë nga dembelizmi, juristët muslimanë kanë dy mendimet kryesore16 në vijim:

Mendimi i parë: Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi, maliki dhe shafi’i), janë të mendimit se kush pohon se namazi është detyrim (obligim / urdhër) hyjnor dhe nuk e fal atë nga dembelizmi, nuk bie në felëshim (nuk del prej fesë islame) dhe rrjedhimisht nuk i asgjësohen veprat e tij.

Mendimi i dytë: Një numër i shumtë dijetarësh muslimanë (përfshirë qëndrimin e transmetuar nga shumica e selefëve – sahabëve / shokëve të Profetit17 dhe tre gjeneratave të para të dijetarëve muslimanë,- si dhe mendimin më të shquar të medh’hebit hanbeli), janë të mendimit se personi që nuk e fal namazin (sidomos ai që nuk e fal fare) qoftë edhe nga dembelizmi, edhe nëse pohon se namazi është detyrim (obligim) hyjnor, ka rënë në felëshim (ka tradhtuar fenë islame) dhe automatikisht të këtillit i asgjësohen të gjitha veprat.18Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

 1. Shih: islamweb.
 2. El-Bekare: 283.
 3. En-Nisa: 103.
 4. El-Mudethir: 42-43.
 5. Çdo shkronjë dhe çdo fjalë e tij është e Zotit, për udhëzimin e njerëzimit.
 6. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Ai është një ritual i posaçëm i përbërë nga leximi i pjesëve të caktuara prej Kuranit dhe nga recitime lavdesh e lutjesh për Zotin, të kombinuara me lëvizje të veçanta. Namazi është i detyrueshëm të kryhet nga çdo besimtar pesë herë në ditë në kohë të caktuara.
 7. Shpenzojnë në të mirë të njerëzve, përfshi këtu edhe zeqatin – 1/40 e pasurisë –, që është detyrim financiar për çdo mysliman të pasur.
 8. El-Bekare: 2-4. Pra të udhëzuarit në rrugën e drejtë dhe të devotshmit dallohen për: 1) besimin në të padukshmen; 2) faljen e rregullt të namazeve; 3) shpenzimin në të mirë të të tjerëve; 4) besimin në Mesazhin që i është shpallur Profetit Muhamed (Paqja qoftë mbi të!); 5) besimin në të gjithë Librat e mëparshëm Hyjnorë dhe 6) besimin e patundur në jetën e përtejme.
 9. Et-Tirmidhi 2616; Albani ka thënë se hadithi është sahih / i vërtetë.
 10. El-Bukhari 8, Muslimi 16.
 11. Muslimi 82.
 12. Ahmedi 25121,  25271, Ebu Jeale 4566, El-Hakim 49, 8161, En-Nesai (Es-Sunenu El-Kubra) 6316; Albani ka thënë se hadithi është “sahih li gajrihi/i vërtetë për motive të jashtme”.
 13. Ebu Daudi 864, Et-Tirmidhi 413, En-Nesai 465; Albani në “Sahihu Suneni Et-Tirmidhi, ka thënë se hadithi është “sahih / i vërtetë”.
 14. El-Bukhari 553.
 15. Shih: islamweb.
 16. Shih: islamweb.
 17. Shih: dorar.
 18. Shih: islamweb dhe islamweb.
Shpërndajeni Fjalën e Mirë:

2 comments on “DISPOZITA E MOSFALJES SË NAMAZIT FARZ

 1. Sela

  Selam Alejkum Hoxhe Altini. Elhamdulilah! Allahu ju bekofte dhe ju befte banor te xhenetit Firdeus. Faleminderit per cdo pergjigje.

Lini Një Koment

Your email address will not be published.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.