VESHJA E GRUAS

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Numri i fetvasë: 126 DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Kategoria: VESHJA E GRUAS

DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

 Pyetje: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

A i lejohet muslimanes që të qepë rroba grash, si: funde deri te gjuri, bluza me mëngë të shkurtra, kanatjere etj.?

 Përgjigjja: DISPOZITA E QEPJES SË MINIFUNDEVE ETJ.

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Bazuar në dy parimet islame “Mjetet marrin dispozitën e qëllimeve” dhe “Çfarë shpie në haram1 (në veprim të palejueshëm a të ndaluar) konsiderohet haram”, dijetarët muslimanë janë të mendimit se fitimi që merret prej çdo objekti që shpie në haram, konsiderohet haram.

Lexoni më tepër
 

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Numri i fetvasë: 69 MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

 Pyetje: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Kush janë ata burra që konsiderohen mahrem të një gruaje (të ndaluar përjetësisht të martohen me atë) dhe si duhet të jetë veshja e gruas muslimane në prani të tyre. Po në prani të burrave të tjerë veç këtyre si duhet të jetë veshja e gruas muslimane?

 Përgjigjja: MAHREMËT-VESHJA E GRUAS NË PRANI TË TYRE

Lexoni më tepër
 

KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Numri i fetvasë: 41 KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Kategoria: VESHJA E GRUAS

KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

 Pyetje: KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

A lejohet veshja e këpucëve të larta (me taka dhe që bëjnë zhurmë, kërcasin) për femrat?

 Përgjigjja: KËPUCËT ME TAKA TË LARTA PËR GRATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Veshja e gruas me këpucë me taka që bëjnë zhurmë në ambientet publike ku ka burra që nuk janë mahrem1 por janë të huaj për të, duhet të eliminohet, sepse ajo është e ndaluar bazuar në thënien e Allahut të Lartësuar: “Le të mos kërcasin me këmbët e tyre e të identifikohet fshehtësia e stolive të tyre.2

Lexoni më tepër
 

VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Numri i fetvasë: 34 VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Kategoria: VESHJA E GRUAS

VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

 Pyetje: VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

A ka ndonjë argument sheriatik (ligjor islam) që e angazhon gruan musimane të ketë një ngjyrë të caktuar për veshjen e saj? A lejohet që ajo të veshë ngjyra të ndryshme, si shami të zezë ose të kuqe dhe fund apo bluzë me një ngjyrë tjetër?

 Përgjigjja: VESHJA ME NGJYRA TË NDEZURA PËR GRUAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Numri i fetvasë: 33 MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Kategoria: VESHJA E GRUAS

MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

 Pyetje: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

A duhet patjetër që pardesyja ose rroba e gruas muslimane të preki tokën? Çfarë duhet të bëjë ajo nëse skaji i rrobës së saj zvarritet përtokë në ndyrësira?

 Përgjigjja: MYSLIMANJA QË ZVARRIT PARDESYNË PËRDHE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Numri i fetvasë: 32 VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

 Pyetje: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

A i lejohet gruas së mbuluar, që gjatë verës kur është shumë vapë, të veshë sandale pa çorape?

 Përgjigjja: VESHJA E SANDALEVE PA ÇORAPE PËR GRUAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Një nga kushtet e hixhabit1 është që ai të përfshijë të gjithë trupin e gruas, ku përjashtim, sipas shumicës së dijetarëve (përfshirë medh’hebin hanefi dhe maliki) bëjnë fytyra dhe dy pëllëmbët e gruas, të cilat nuk janë prej auretit2 të saj që duhet mbuluar.

Lexoni më tepër