DISPOZITAT E STOLISJES

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Numri i fetvasë: 299 EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

 Pyetje: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

A lejohet zgjatimi i flokëve (i njohur si extension) që bëhet me flokë origjinal të njeriut?

 Përgjigjja: EXTENSIONI ME FLOKË NJERIU-DISPOZITA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Transmetimet profetike bazë mbi extension-in (zgjatimin) e flokëve

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Numri i fetvasë: 132 DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

 Pyetje: DISPOZITA E SALLONEVE TË ZBUKURIMIT

Jam një motër muslimane. Dua që të hap një floktore për gratë, por disa më kanë thënë se është haram, sepse ky biznes do të më pengojë që të jem në gjendje të edukojë fëmijët e mi dhe ç’është më kryesorja nuk do mundem të jem e devotshme. Qëllimi im është që t’i rrisë fëmijët me hallall dhe në dashtë Allahu i Madhëruar të pasurohem e të ndihmojë edhe fëmijët jetimë. Unë shtëpinë e kam në fshat dhe punën dua ta hap në qytet. Më duhet të vendos vet për këtë punë por kam shumë nevojë për një mendim të drejtë.

Lexoni më tepër
 

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Numri i fetvasë: 131 ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Kategoria: MBULIMI I PJESËS SË TURPSHME TË TRUPIT

ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

 Pyetje: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

A i lejohet gruas muslimane që ta zbulojë ballin e saj në publik?

 Përgjigjja: ZBULIMI I BALLIT TË GRUAS NË PUBLIK

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Shumica e juristëve muslimanë (përfshirë medh’hebin hanefi) e konsiderojnë ballin si pjesë të fytyrës. Në përkufizimin e fytyrës ata thonë se kufinjtë e fytyrës janë: për së gjati nga vendi ku dalin normalisht flokët deri në pjesën fundore të mjekrës (pjesës së poshtme të fytyrës që vjen e zgjatur e në fund e rrumbullakët) dhe për së gjëri nga njëri vesh (pjesa e përparme ku fillon llapa e veshit) tek veshi tjetër.

Lexoni më tepër
 

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Numri i fetvasë: 70 PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

 Pyetje: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

A i lejohet gruas muslimane makiazhi në publik, sepse shoh gra dhe vajza të mbuluara që kanë makiazh, disa shumë të lehtë dhe disa të theksuar? Po lyerja e thonjve me këna jashtë shtëpisë, a lejohet?

 Përgjigjja: PËRDORIMI I MAKIAZHIT JASHTË SHTËPISË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Numri i fetvasë: 67 LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Kategoria: DISPOZITAT E STOLISJES

LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

 Pyetje: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

A i lejohet gruas heqja (shkulja) e qimeve të dy vetullave kur janë duke u bashkuar me njëra-tjetrën dhe cili është mendimi më i saktë për heqjen e vetullave?

 Përgjigjja: LIDHUR ME HEQJEN E QIMEVE TË VETULLAVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Numri i fetvasë: 51 VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Kategoria: BESËTYTNI TRADICIONALE

VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

 Pyetje: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Unë mbaj një Kuran te vogël me vete dhe mbaj gjithashtu edhe simbole (fetare) në qafë. A bëj gabim në këtë?

 Përgjigjja: VARËSET ME KURAN DHE SIMBOLE FETARE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu ju shpërbleftë për dashurinë që keni për Kuranin dhe simbolet e Allahut të Lartmadhëruar, sepse Ai ka thënë: “Kush madhëron shenjat e fesë së Allahut, tregon përkushtimin e zemrës së tij.”1

Lexoni më tepër