ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Numri i fetvasë: 225 MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

 MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

 Pyetje: MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Na ndodh disa herë që të na duhet të hyjmë në banjo (WC-ë) teksa me vete kemi librin e Kuranit, të cilin nuk kemi ku ta lëmë? A lejohet që në këtë rast të merret Kurani me vete në banjo? Po dëgjimi i Kuranit, teksa gjendemi në banjo, a përbën gjynah?

 Përgjigjja: MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Lexoni më tepër
 

RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Numri i fetvasë: 224 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

 Pyetje: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Shpesh herë e gjejmë veten duke bërë dhikër me gojën tonë, teksa mendja dhe zemra jonë kushedi ku gjenden. Si mund të bashkërendojmë mes dhikrit të gojës dhe atij të zemrës?

 Përgjigjja: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Numri i fetvasë: 223 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

 Pyetje: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

A mund të na sqaronit se cili është kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i “dhikrit” të Zotit dhe cilat janë llojet kryesore të tij?

 Përgjigjja: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i dhikrit1

Lexoni më tepër
 

ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Numri i fetvasë: 124 ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

 Pyetje: ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Çfarë bëhet për t’i eliminuar (asgjësuar) objektet apo fletët e dëmtuara, të cilat kanë në përmbajtjen e tyre emrin e Allahut, ajet (citat) kuranor, hadith, apo diçka tjetër me përmbajtje fetare islame?

 Përgjigjja: ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Numri i fetvasë: 123 CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Kategoria: VLERA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

 Pyetje: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

A mund të na tregoni duanë (lutjen) e provimeve, pasi kam dëgjuar se ka një të tillë.

 Përgjigjja: CILA ËSHTË LUTJA E PROVIMEVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë theksojnë se nuk ka ndonjë dua (lutje) të veçantë që të bëhet për provim, por ata thonë se përderisa studenti/nxënësi është në një rrethanë në të cilën ka nevojë për mbarësi dhe lehtësim, së këtejmi ai mundet të përdorë lutjet1 e përshtatshme për të këtillë rrethanë, si për shembull:

Lexoni më tepër
 

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Numri i fetvasë: 19 DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

 Pyetje: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

A duhet të jemi me abdes dhe gusël kur bëjmë dhikrin e mëngjesit apo të mbrëmjes?

 Përgjigjja: DHIKRI PA ABDES OSE PA GUSËL

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në lidhje me raportin e abdesit1 dhe guslit2 me dhikrin3 në përgjithësi, përfshirë edhe atë të mëngjesit dhe mbrëmjes, duhet të kemi paraysh sa vijon:

Lexoni më tepër
 

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Numri i fetvasë: 9 DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Kategoria:  ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

 Pyetje: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Kam dëshire të filloj të falem. Dua të di se a ka ndonjë dua (lutje) të veçantë për fillestarët?

 Përgjigjja: DUA TË FALEM-A KA NDONJË LUTJE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Ju siguroj që vendimi juaj për t’u falur, është vendimi më i rëndësishëm dhe më i çmuar i jetës suaj.

Lexoni më tepër