ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

Numri i fetvasë: 248 KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

Kategoria: SHKAQET E PRANIMIT TË LUTJES

KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

 Pyetje: KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

Cilat janë kushtet e pranimit të lutjes që ajo të marr përgjigje nga Allahut, pra të jetë e pranuar nga Ai?

Përgjigjja: KUSHTET E PRANIMIT TË LUTJES

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Allahu i Lartësuar i përgjigjet lutjes së bërë nëse kushtet e pranimit të lutjes përmbushen dhe pengesat e pranimit të saj eliminohen.

Lexoni më tepër
 

ABDESI-BISMILAJA-FJALOSJA NË BANJO

Numri i fetvasë: 230 ABDESI-BISMILAJA-FJALOSJA NË BANJO

Kategoria: NORMAT E SHKUARJES NË NEVOJTORE

 ABDESI-BISMILAJA-FJALOSJA NË BANJO

 Pyetje: ABDESI-BISMILAJA-FJALOSJA NË BANJO

A lejohet marrja e abdesit në nevojtore dhe bërja e duave (lutjeve) të abdesit në të? Po të folurit e rëndomtë në nevojtore a është veprim i qortueshëm?

Përgjigjja: ABDESI-BISMILAJA-FJALOSJA NË BANJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

HYRJA NË WC ME DHIKËR-SHKRIME ISLAME

Numri i fetvasë: 229 HYRJA NË WC ME DHIKËR-SHKRIME ISLAME

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 HYRJA NË WC ME DHIKËR-SHKRIME ISLAME

 Pyetje: HYRJA NË WC ME DHIKËR-SHKRIME ISLAME

Në një rast gjendesha në banjo ku po nxirrja rrobat nga lavatriçja dhe telefonin (celular) e kisha mbi lavatriçe. Një motër muslimane më shkruajti dhe unë duke e ditur se ajo e ka kohën të kufizuar, nxitova t’i kthej përgjigje dhe i shkrova: “Zoti i Madh të ndihmoftë…”  Ajo deshi të më marr në telefon por unë i thashë të mos më merrte sepse gjendesha në banjo. Kur ajo e kuptoi këtë, më tha të mos shkruaja në banjo lutjet që kisha bërë sepse është shumë gjynah. Unë kam pas pyetur dhe më kanë pasë thënë se nuk ka problem që në banjo të bëhet duaja (lutja / përmendja) e abdesit. Po kështu dihet se në banjo personit mund t’i vijnë mendime të ndryshme. Ajo që unë di është se, që personi të mos bjerë në gjynah, atij i mjafton që lutjet dhe mendimet e veta të mos i thotë me zë në këtë vend. A mund të na jepni një përgjigje lidhur me këtë çështje?

Lexoni më tepër
 

PËRMENDJA E PAZËSHME E ZOTIT NË BANJO

Numri i fetvasë: 228 PËRMENDJA E PAZËSHME E ZOTIT NË BANJO

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 PËRMENDJA E PAZËSHME E ZOTIT NË BANJO

 Pyetje: PËRMENDJA E PAZËSHME E ZOTIT NË BANJO

Cila është dispozita e bërjes së dhikrit (përmendjes së Zotit) pa zë (me zemër / mend) dhe ajo e dëgjimit të dhikrit, kur personi gjendet në banjo?

Përgjigjja: PËRMENDJA E PAZËSHME E ZOTIT NË BANJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

PËRMENDJA E ZOTIT NË ETIKËN E BANJOS

Numri i fetvasë: 227 PËRMENDJA E ZOTIT NË ETIKËN E BANJOS

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 PËRMENDJA E ZOTIT NË ETIKËN E BANJOS

 Pyetje: PËRMENDJA E ZOTIT NË ETIKËN E BANJOS

Cila është dispozita e bërjes së dhikrit (përmendjes së Zotit) me zë kur personi gjendet në banjo?

Përgjigjja: PËRMENDJA E ZOTIT NË ETIKËN E BANJOS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Në këtë kontekst na duhet të sqarojmë paraprakisht se me nevojtore nënkuptohet vendi i posaçëm ku gjendet ndenjësja e WC-së (pajisje hidrosanitare e tipit tualet alla-turka, ose klozet alla-franga që varet në mur) ku kryhet nevoja e madhe ose ajo e vogël (urinohet).

Lexoni më tepër
 

DËGJIMI-LEXIMI I KURANIT PA ZË NË BANJO

Numri i fetvasë: 226 DËGJIMI-LEXIMI I KURANIT PA ZË NË BANJO

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

 DËGJIMI-LEXIMI I KURANIT PA ZË NË BANJO

 Pyetje: DËGJIMI-LEXIMI I KURANIT PA ZË NË BANJO

Cila është dispozita e leximit të pazëshëm (me mend) të Kuranit kur jemi të pisët? Po dispozita e dëgjimit të tij gjatë raportit seksual?

Përgjigjja: DËGJIMI-LEXIMI I KURANIT PA ZË NË BANJO

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Numri i fetvasë: 225 MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Kategoria: VLERA-ETIKA E LEXIMIT-STUDIMIT KURANOR

 MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

 Pyetje: MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Na ndodh disa herë që të na duhet të hyjmë në banjo (WC-ë) teksa me vete kemi librin e Kuranit, të cilin nuk kemi ku ta lëmë? A lejohet që në këtë rast të merret Kurani me vete në banjo? Po dëgjimi i Kuranit, teksa gjendemi në banjo, a përbën gjynah?

 Përgjigjja: MADHËRIMI I KURANIT NË ETIKËN E BANJOS

Lexoni më tepër
 

RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Numri i fetvasë: 224 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

 Pyetje: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Shpesh herë e gjejmë veten duke bërë dhikër me gojën tonë, teksa mendja dhe zemra jonë kushedi ku gjenden. Si mund të bashkërendojmë mes dhikrit të gojës dhe atij të zemrës?

 Përgjigjja: RËNDËSIA E DHIKRIT-LLOJET E PËRKUJTUESVE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Numri i fetvasë: 223 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

 KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

 Pyetje: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

A mund të na sqaronit se cili është kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i “dhikrit” të Zotit dhe cilat janë llojet kryesore të tij?

 Përgjigjja: KUPTIMI-LLOJET E DHIKRIT TË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kuptimi gjuhësor dhe terminologjik i dhikrit1

Lexoni më tepër
 

ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Numri i fetvasë: 124 ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Kategoria: ETIKA E DHIKRIT DHE LUTJEVE

ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

 Pyetje: ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Çfarë bëhet për t’i eliminuar (asgjësuar) objektet apo fletët e dëmtuara, të cilat kanë në përmbajtjen e tyre emrin e Allahut, ajet (citat) kuranor, hadith, apo diçka tjetër me përmbajtje fetare islame?

 Përgjigjja: ELIMINIMI I FLETËVE KURANORE TË DËMTUARA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër