MIRËSIA E DITËS SË ARAFATIT

AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT-VLERA

Numri i fetvasë: 215 AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT-VLERA

Kategoria: MIRËSIA E DITËS SË ARAFATIT

AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT-VLERA

 Pyetje: AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT-VLERA

Cila është vlera e agjërimit të Ditës së Arafatit dhe a i fal agjërimi i saj mëkatet e mëdha apo vetëm ato të vogla?

 Përgjigjja: AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT-VLERA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dita e Arafatit është dita 9 Dhul Hixhe, më konkretisht është një ditë para ditës së Kurban Bajramit (10 Dhul Hixhe).

Lexoni më tepër
 

MIRËSI TË DITËS SË ARAFATIT

Numri i fetvasë: 214 MIRËSI TË DITËS SË ARAFATIT

Kategoria: MIRËSIA E DITËS SË ARAFATIT

MIRËSI TË DITËS SË ARAFATIT

 Pyetje: MIRËSI TË DITËS SË ARAFATIT

A mund të na jepni një përshkrim të përmbledhur mbi mirësitë e Ditës së Arafatit, shoqëruar me argumentet përkatëse?

 Përgjigjja: MIRËSI TË DITËS SË ARAFATIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Dita e Arafatit përbën ditën e nëntë të muajit Dhul Hixhxhe, pra një ditë para ditës së parë të Kurban Bajramit. Në lidhje me mirësitë më të spikatura të Ditës së Arafatit, thuhet sa vijon1:

Lexoni më tepër