DISPOZITA TERRITORIALE

RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Numri i fetvasë: 313 RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Kategoria: MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE DHE POLITIKE

RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

 Pyetje: RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Cili është mendimi i juristëve muslimanë lidhur me raportet e paqes / sigurisë mes shteteve apo individëve muslimanë dhe atyre jomuslimanë?

 Përgjigjja: RAPORTET E SIGURISË MUSLIMAN-JOMUSLIMAN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Numri i fetvasë: 312 VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Kategoria: DISPOZITA TERRITORIALE

 VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

 Pyetje: VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Nëse në një shtet apo vend jetojnë shumicë muslimane ose një numër i konsideruar muslimanësh, a quhet ai shtet / vend islam? Cilat janë klasifikimet kryesore të shteteve në këndvështrimin e juristëve muslimanë?

 Përgjigjja: VENDI ISLAM DHE AI JOISLAM-NJOHURI BAZË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Numri i fetvasë: 168 VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Kategoria: POLITIKË ISLAME-DYSHIME VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

 Pyetje: VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

A mund të na tregoni se cili është gjykimi i juristëve muslimanë, lidhur me vrasjen e ambasadorit rus në Turqi?

 Përgjigjja: VRASJA E AMBASADORËVE JOMUSLIMANË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Protestat paqësore dhe të maturuara para ambasadave, për të dënuar krimet e shteteve apo popujve që ato përfaqësojnë, nuk përbëjnë ndonjë problem.

Lexoni më tepër