AUTENTICITETI I TRADITËS PROFETIKE

SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Numri i fetvasë: 335 SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Kategoria: POZITA E TRADITËS PROFETIKE

 SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

 Pyetje: SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Si është raporti i Sunetit (Traditës Profetike) kundrejt Kuranit; pra cili është pushteti / fuqia që ka Suneti mbi Kuranin, sa i përket bërjes së sqarimeve, specifikimeve apo anulimeve (shfuqizimeve) të teksteve apo dispozitave të caktuara kuranore?

 Përgjigjja: SQARIMI-ANULIMI I KURANIT ME SUNETIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Numri i fetvasë: 334 TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Kategoria: POZITA E TRADITËS PROFETIKE

 TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Përdersia Kurani është i plotë, i kompletuar dhe i garantuar për ligjin islam, për çfarë nevojitet atëherë Suneti (Tradita Profetike)? Cila është pozita që gëzon Suneti (Tradita Profetike) në raport me Kuranin, mbështetur me argumente kuranore dhe profetike?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE SI BURIM I LIGJIT ISLAM

Lexoni më tepër
 

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Numri i fetvasë: 333 TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Kategoria: NDRIÇIME NGA TRADITA PROFETIKE

TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

 Pyetje: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Cili është kuptimi i Sunetit (Traditës Profetike) dhe cila është rëndësia studimore në lidhje me të? Si realizohet vërtetimi i autenticitetit / origjinalitetit dhe anës kuptimore të Sunetit dhe cili është dallimi kyç mes Kuranit dhe Sunetit në lidhje me këto aspekte?

 Përgjigjja: TRADITA PROFETIKE-KUPTIMI-ORIGJINALITETI

Lexoni më tepër