BAZAT DHE KUSHTET E SHITBLERJES

TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Numri i fetvasë: 310 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Kategoria: KAMATA-PALIGJSHMËRIA DHE TREGUESIT

 TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

 Pyetje: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

A i lejohet muslimanit blerja në përgjithësi me kamatë prej jomuslimanëve në shtetet joislame, bazuar në mendimin e medh’hebit hanefi?

 Përgjigjja: TREGTIA KAMATORE NË SHTETET JOISLAME

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Mendimi i parë: Kontratat e ndaluara nga ligji islam (përfshirë ato kamatore) nuk lejohen, qoftë edhe me jomuslimanët në vendet / shtetet joislame

Lexoni më tepër
 

REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 309 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Kategoria: VEPRIMET ME BANKAT

 REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

 Pyetje: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

A lejohet që në vendet joislame muslimani në nevojë të marrë borxh kamator nga bankat për të blerë një shtëpi që i plotëson nevojat e tij familjare?

 Përgjigjja: REPLIKË BLERJES SË SHTËPISË ME KAMATË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 308 BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Kategoria: DISPOZITA TË BORXHIT

 BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

 Pyetje: BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Prej shumë vitesh jetoj bashkë me babanë dhe vëllanë në një shtëpi në fshat e cila është në kushte të mira. Kohët e fundit babai dhe vëllai kanë marrë kredi me kamatë dhe kanë blerë shtëpi në qytet, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar. A më lejohet (a kam gjynah) që të ndahem nga ata dhe të qëndroj (banoj) në këtë shtëpi ku jam e të mos banoj te shtëpia tjetër (që është blerë me kamatë)?

Lexoni më tepër
 

SHITJA KUJT TË PAGON ME LEKË KAMATE

Numri i fetvasë: 231 SHITJA KUJT TË PAGON ME LEKË KAMATE

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E SHITBLERJES

 SHITJA KUJT TË PAGON ME LEKË KAMATE

 Pyetje: SHITJA KUJT TË PAGON ME LEKË KAMATE

Cila është dispozita e shitjes së një prone (apartamenti), kur një pjesë e shumës së parave vijnë si kredi (kamatë) e butë nga bashkia nëpërmjet bankës? Më konkretisht dua të shes apartamentin, ndërkohe që blerësi e ka një pjesë të çmimit dhe tjetrën ia jep bashkia me kredi të butë nëpërmjet bankës. Po kështu, siç dihet, në veprimet bankare të rastit në fjalë, për të vlerësuar shtëpinë, kryejnë të dy veprime, edhe shitësi, edhe blerësi.

Lexoni më tepër