SHFRYTËZIMI I PASURISË SË PALIGJSHME

BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Numri i fetvasë: 308 BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Kategoria: DISPOZITA TË BORXHIT

 BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

 Pyetje: BANIMI NË SHTËPINË E BLERË ME KAMATË

Prej shumë vitesh jetoj bashkë me babanë dhe vëllanë në një shtëpi në fshat e cila është në kushte të mira. Kohët e fundit babai dhe vëllai kanë marrë kredi me kamatë dhe kanë blerë shtëpi në qytet, gjë me të cilën unë nuk jam pajtuar. A më lejohet (a kam gjynah) që të ndahem nga ata dhe të qëndroj (banoj) në këtë shtëpi ku jam e të mos banoj te shtëpia tjetër (që është blerë me kamatë)?

Lexoni më tepër