NAMAZI I KËRKIMIT TË MË TË MIRËS

NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Numri i fetvasë: 37 NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Kategoria: NAMAZI I KËRKIMIT TË MË TË MIRËS

NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

 Pyetje: NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

A mund të na tregoni se si falet namazi i istikhares dhe cila është domethënia e tij? A bëhet duaja e istihares (lutja në namazin e istikhares) për udhëzimin e familjes, për t’u bërë hafiz dhe ngjashëm?

 Përgjigjja: NAMAZI I ISTIKHARES-DISPOZITA DHE FORMA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Numri i fetvasë: 36 FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Kategoria: PËRMENDJE DHE LUTJE TË NDRYSHME

FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

 Pyetje: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Jam martuar prej disa vitesh dhe nuk kam fëmijë, prandaj desha të pyes a është në rregull ta fal namazin e istihares që të lutem për fëmijë?

 Përgjigjja: FALJA E ISTIKHARES PËR TË PASUR FËMIJË

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër