DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Numri i fetvasë: 202 KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Kategoria: DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

 KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

 Pyetje: KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Kur janë Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami dhe sa ditë ka secili prej tyre?

 Përgjigjja: KUR JANË DY BAJRAMET-SA DITË KA SECILI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami përbëjnë dy festat madhore rituale të përvitshme të muslimanëve, të cilat janë caktuar si të tilla nga Vetë Krijuesi i gjithësisë.

Lexoni më tepër
 

DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Numri i fetvasë: 201 DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Kategoria: DISPOZITA-KUSHTET E FALJES SË BAJRAMIT

 DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

 Pyetje: DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Cila është dispozita e faljes së Namazit të Bajramit. Po ajo e agjërimit në ditët e tij? A lejohet të punohet në ditët e Bajramit?

 Përgjigjja: DISPOZITA LIDHUR ME DY BAJRAMET

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Dispozita e faljes së Namazit të Dy Bajrameve

Lexoni më tepër