DISPOZITA TË TJERA-HEDJI E KURBANËT

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Numri i fetvasë: 218 FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

 Pyetje: FALJA-HEDHJA E LËKURËS SË KURBANIT

A quhet mëkat lënia e lëkurës së kurbanit tek blegtori që e shet bagëtinë ose kasapi që e ther atë? Po hedhja e saj në koshin e plehrave, në qoftëse këta të parët nuk e marrin me arsyetimin se nuk ka ç’u duhet dhe po kështu nuk gjendet dikush tjetër që ta marr atë si dhuratë? Nga ana tjetër edhe ne vetë nuk mund ta mbajmë atë sepse nuk kemi kushte se ku dhe as dimë ta përpunojmë?

Lexoni më tepër
 

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Numri i fetvasë: 217 BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

 Pyetje: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Një person ka vendosur të bëj akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës) dhe ka zgjedhur që këtë ta bëj në ditën e kurbanit dhe krahas nijetit (qëllimit) të kurbanit. A lejohet që kur ta bëj therjen e bagëtisë së kurbanit të Bajramit, ta bëj nijetin njëherazi edhe për kurban edhe për akika?

Lexoni më tepër
 

KURBANI I I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Numri i fetvasë: 216 KURBANI I I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI I I KUJT NUK FAL NAMAZIN

 Pyetje: KURBANI I I KUJT NUK FAL NAMAZIN

A i pranohet bërja e kurbanit personit që nuk fal namazin?

 Përgjigjja: KURBANI I I KUJT NUK FAL NAMAZIN

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Personi që nuk i fal pesë namazet e detyrueshme ditore, nëse e bën këtë nga dembelizmi dhe shkujdesja, por nuk e mohon faktin se falja e pesë namazeve ditore është urdhër (obligim) hyjnor dhe se mosfalja e tyre përbën një mëkat shumë të madh e të rrezikshëm, për më tepër nëse ky person ka vendosur në zemrën e tij se një ditë prej ditëve do të falet, i këtilli nuk konsiderohet jobesimtar nga shumica e juristëve musliman, por konsiderohet musliman mëkatar që ka bërë një mëkat tepër të rëndë. Bazuar në këtë konsideratë, riti i bërjes së kurbanit nga personi në fjalë konsiderohet i vlefshëm, pra kurbani i tij vlen / është i saktë, me kuptimin që kurbani është kryer si detyrë apo vepër.

Lexoni më tepër
 

NJOHURI TË RËNDËSISHME MBI KURBANIN

Numri i fetvasë: 213 NJOHURI TË RËNDËSISHME MBI KURBANIN

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

NJOHURI TË RËNDËSISHME MBI KURBANIN

 Pyetje: NJOHURI TË RËNDËSISHME MBI KURBANIN

A lejohet të blehet një kurban i vetëm nga disa persona? Gruaja që i ka mundësitë a lejohet ta bëjë kurbanin nëse burri i saj është i shkujdesur ndaj këtij rituali? A mjafton kurbani i personit për prindin apo gruan e tij? A lejohet të bëhet kurban me para borxh?

 Përgjigjja: NJOHURI TË RËNDËSISHME MBI KURBANIN

Lexoni më tepër
 

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Numri i fetvasë: 212 KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

 Pyetje: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Kush është personi të cilit i ligjërohet bërja e kurbanit të Bajramit dhe për sa familjarë mjafton bërja e një kurbani të vetëm?

 Përgjigjja: KURBANI-KUSH E BËN-PËR KË MJAFTON

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së pari: Kush ligjërohet ta bëj kurbanin

Lexoni më tepër
 

PRERJA E THONJVE-FLOKËVE DHE KURBANI

Numri i fetvasë: 208 PRERJA E THONJVE-FLOKËVE DHE KURBANI

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

PRERJA E THONJVE-FLOKËVE DHE KURBANI

 Pyetje: PRERJA E THONJVE-FLOKËVE DHE KURBANI

Çfarë kushtesh duhet të plotësojë ai që bën kurban në lidhje me heqjen e mjekrës, flokëve, etj.?

 Përgjigjja: PRERJA E THONJVE-FLOKËVE DHE KURBANI

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Baza e mendimeve lidhur me çështjen e heqjes së diçkaje prej lëkurës, qimeve dhe thonjve të trupit nga kush ka vendosur të bëj kurban, bazohet në transmetimin profetik: “Nëse hyn Dhjetëshja (në një transmetim tjetër: “Nëse e shikoni hënën e re të Dhul Hixhxhes”) dhe dikush nga ju ka vendosur të bëj kurban, të mos prekë gjë nga qimet e tij [të mos shkurtojë, rruajë, shkulë etj. gjë nga qimet e trupit të tij, qoftë ato të flokëve, sqetullave, mustaqeve, zonës intime etj.] dhe nga lëkura e tij [të mos prekë, presë, shkulë etj. shtresimet / ciflat e dala të lëkurës dhe ngjashëm] (në një transmetim tjetër: “…edhe të mos i pres thonjtë e tij [ta shmang heqjen, prerjen, shkuljen etj. të thonjve të tij])!””1

Lexoni më tepër