FIKHU-KODI LIGJOR I FAMILJES MUSLIMANE

ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

Numri i fetvasë: 266 ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

Kategoria: ONANIZMI-PLANIFIKIMI FAMILJAR-ABORTI

 ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

 Pyetje: ABORTIMI PREJ RRETHANAVE TË VËSHTIRA

A lejohet aborti në 40 ditëshin e parë? Nuk është se nuk dua më fëmijë, por mbas  7-8 vitesh më duhet që ta marr pak veten ekonomikisht, pasi rrogën time aktuale nuk di ku ta përdorë më parë dhe po kështu kam dy fëmijë të vegjël (njërin dy vjeç dhe tjetrin katër vjeç). Gjithashtu nusja më ankohet se po lodhet me këto të dy që ka dhe s’po e merr as gjumi nga sikleti prej kësaj shtatëzanie të saj.

Lexoni më tepër
 

FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Numri i fetvasë: 265 FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Kategoria: DISPOZITAT E RRITJES-EDUKIMIT TË FËMIJËS

FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

 Pyetje: FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Nëse fëmija ka babain musliman dhe nënën të krishterë, cilës fe i takon ai, asaj të babait apo asaj të nënës? Po nëse prindërit e fëmijës ndërrojnë fe dhe nga muslimanë kthehen në tjetër fe, cilës feje i takojnë fëmijët e tyre në këtë rast?

Përgjigjja: FEJA E FËMIJËS PARA PUBERTETIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

LIGJËRIMI I GRUAS NË FACEBOOK-MEDIA

Numri i fetvasë: 250 LIGJËRIMI I GRUAS NË FACEBOOK-MEDIA

Kategoria: ZËRI I GRUAS

LIGJËRIMI I GRUAS NË FACEBOOK-MEDIA

 Pyetje: LIGJËRIMI I GRUAS NË FACEBOOK-MEDIA

A është e lejuar që gruaja muslimane të mbajë ligjeratë live (drejtpërdrejtë) në fb (facebook) apo në media në përgjithësi?

Përgjigjja: LIGJËRIMI I GRUAS NË FACEBOOK-MEDIA

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Juristët muslimanë ndajnë një sërë mendimesh lidhur me faktin nëse zëri i gruas është apo jo auret1 (gjë intime), teksa mendimi i saktë (që përbën edhe mendimin e katër medh’hebeve) është se zëri i gruas nuk është auret dhe është i lejuar në rast nevoje, me kriterin që gruaja të mos e ledhatojë atë dhe bëjë objekt provokimi / rrugë ngacmimi për pasionin e zemërsëmurëve.2

Lexoni më tepër
 

LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 233 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Kam dëgjuar se akika (theror me rastin e lindjes së bebit) bëhet një dash për fëmijën femër dhe dy desh për fëmijën mashkull. A mund të na tregoni më konkretisht se cilat janë llojet e bagëtive që vlejnë për bërjen e akikas, sa bagëti theren si akika dhe si veprohet me akikan?

Përgjigjja: LLOJI-SASIA-ECURIA E THERORIT TË AKIKAS

Lexoni më tepër
 

QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Numri i fetvasë: 232 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Kategoria: EL-ÂǨIIǨA-THERORI KUR LIND BEBJA

 QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

 Pyetje: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Dëshiroj të bëj një akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës tim) dhe desha të di si bëhet nijeti (qëllimi) për këtë rast. A mund të na informoni gjithashtu për vlerën apo urtësinë e akikas?

Përgjigjja: QËLLIMI DHE VLERA E THERORIT TË AKIKAS

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Numri i fetvasë: 217 BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Kategoria: DISPOZITA PËR KURBANËT

BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

 Pyetje: BËRJA E AKIKËS ME NIJETIN E KURBANIT

Një person ka vendosur të bëj akika (të ther një bagëti me rastin e lindjes së fëmijës) dhe ka zgjedhur që këtë ta bëj në ditën e kurbanit dhe krahas nijetit (qëllimit) të kurbanit. A lejohet që kur ta bëj therjen e bagëtisë së kurbanit të Bajramit, ta bëj nijetin njëherazi edhe për kurban edhe për akika?

Lexoni më tepër
 

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Numri i fetvasë: 205 MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Kategoria: PRIKA QË I JEPET NUSES

MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

 Pyetje: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

A duhet patjetër që mehri (prika) që jepet me rastin e nikahut (martesës) të jetë diçka materiale? Po sikur gruaja ti kërkojë burrit që në vend të mehrit ai të mësojë një sure të caktuar apo tërë Kuranin përmendësh, a e mbulon kjo mehrin?

 Përgjigjja: MËSIMI I KURANIT SI MEHR MARTESE

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Numri i fetvasë: 199 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Kategoria: SHIKIMI-SHOQËRIMI MES DY GJINIVE

 A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

 Pyetje: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

A lejohet shkuarja në plazh për burrat? Po për femrat në vende ku nuk ka njerëz të tjerë? Nëse lejohet, a vlen kjo (shkuarja në det për t’u larë) edhe për kë agjëron Ramazanin?

 Përgjigjja: A LEJOHET PLAZHI NË VETVETE-AGJËRUESHËM

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Lexoni më tepër
 

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Numri i fetvasë: 194 KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Kategoria: BAZAT DHE KUSHTET E MARTESËS

KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

 Pyetje: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Cilat janë kushtet të cilat duhet t’i plotësojnë muslimanët, që martesa e tyre (niqahu) të jetë në përputhje me normat sheriatike (ligjore islame)?

 Përgjigjja: KUSHTET E MARTESËS SIPAS ISLAMIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Përkufizimi i përzgjedhur për familjen në dritën e mësimeve islame është se, “familja është institucioni shoqëror që zhvillohet nga çiftimi i një burri me një grua me akt të rregullt ligjor islam dhe më pas nga bashkimi i familjeve ndërtohet shoqëria”. Kulmet më të rëndësishme të familjes janë: burri, gruaja dhe fëmijët.

Lexoni më tepër
 

MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

Numri i fetvasë: 193 MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

Kategoria: MARTESA ME JOMUSLIMANËT

MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

 Pyetje: MARTESA E MUSLIMANIT ME TË KRISHTERËN

A është e pëlqyeshme që një musliman të martohet me një vajzë të krishterë dhe nëse po a ka të drejtë bashkëshortja e krishterë edhe pas martesës që ta praktikojë besimin e vet? Po në lidhje me raportet fetare të prindit musliman me fëmijët që do lindin prej tij dhe bashkëshortes së tij të krishterë, çfarë duhet të kihet parasysh?

Lexoni më tepër