METODA SELEFISTE E IMANIT-TË BESUARIT

RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Numri i fetvasë: 94 RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Kategoria: THIRRJA ISLAME-METODAT E MJETET

RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

 Pyetje: RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Disa persona, për çështjet e fesë, pyesin persona që nuk janë të kualifikuar dhe këta të fundit marrin përsipër të përgjigjen pa pasur njohuritë përkatëse. Cili është qëndrimi që duhet të mbajë muslimani për dy rastet në fjalë?

 Përgjigjja: RREGULLI ISLAM I PYETJES SË SPECIALISTËVE

Lexoni më tepër
 

QËNDRIMI PËR DYSHIMET-KURESHTJET FETARE

Numri i fetvasë: 22 QËNDRIMI PËR DYSHIMET-KURESHTJET FETARE

Kategoria: METODA SELEFISTE E IMANIT-TË BESUARIT

QËNDRIMI PËR DYSHIMET-KURESHTJET FETARE

 Pyetje: QËNDRIMI PËR DYSHIMET-KURESHTJET FETARE

Cili duhet të jetë pozicionimi i drejtë i muslimanit në lidhje me dyshimet apo kërshëritë e ngritura nga të tjerët, ose edhe nga ai vetë gjatë leximit të literaturave islame, mbi çështje që u përkasin bazave të fesë islame?

 Përgjigjja: QËNDRIMI PËR DYSHIMET-KURESHTJET FETARE

Lexoni më tepër