EKZISTENCA E ALLAHUT

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Numri i fetvasë: 113 SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

 Pyetje: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: SHENJA FAKTUESE TË EKZISTENCËS SË ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

1Besimi i muslimanit në ekzistencën e Krijuesit të përhershëm, bazohet në një sërë argumentesh të fuqishme logjike…

Lexoni më tepër
 

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Numri i fetvasë: 112 KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

 Pyetje: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Cilat janë argumentet kryesore logjike, mbi të cilat ngrihet besimi i muslimanit në ekzistencën e Zotit?

 Përgjigjja: KOZMOSI FAKTON EKZISTENCËN E ZOTIT

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

1Besimi në Krijuesin e gjithësisë është intuitiv (natyral dhe lehtësisht i kapshëm). Edhe pse ndodh që njeriun ta mbulojnë errësirat e dyshimeve e pasioneve, një eksperiencë e caktuar e përjetuar ia çjerr atij këtë mbulesë dhe e bën atë ta shikojë realitetin e ekzistencës së Krijues me sytë e mendjes edhe më qartë sesa me sytë e ballit. Një moment i vetëm i kthjellimit të mendjes, mund t’ia shkurtojë njeriut vërtet shumë rrugën e mbërritjes tek realitet i pamohueshëm i ekzistencës së Zotit të gjithësisë…

Lexoni më tepër
 

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Numri i fetvasë: 109 THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Kategoria: DYSHIME RRETH MONOTEIZMIT

THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

 Pyetje: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Cila është kundërpërgjigjja për ata që vendosin shqisimin (shikimin) direkt, si kusht të besimit të tyre në Zot?

 Përgjigjja: THËNIA DUA TA SHOH ZOTIN PASTAJ TA BESOJ

Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Nuk ka dyshim mbi faktin se besimi dhe adhurimi i Zotit të botërave duhet të jetë mbi bazën e argumenteve të prera1, prandaj Allahu i Madhëruar thotë në Kuran:

Lexoni më tepër
 

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Numri i fetvasë: 106 LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Kategoria: EKZISTENCA E ALLAHUT

LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

 Pyetje: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Allahu i Madhëruar e krijoi universin dhe vendosi në të ligjet e Tij me të cilat ky univers funksionon. Si ta kuptojmë ndikimin e Allahut në univers, në raport me faktin se ato që veprojnë dhe komandojnë universin janë ligjet e pranishme në të?

 Përgjigjja: LIGJET E UNIVERSIT JANË KRIJESË E ALLAHUT

Lexoni më tepër
 

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Allahu i Lartësuar në Kuranin fisnik u drejtohet njerëzve duke u thënë:

“Thuaj: “Shikoni ç’ka në qiej dhe në Tokë!” Por shenjat dhe vërejtjet nuk u bëjnë kurrfarë dobie njerëzve që nuk besojnë”1; dhe: “Le të meditojë njeriu se prej çfarë është krijuar!”2

SHPIKËSI I QIEJVE DHE I TOKËS

Kush e krijoi njeriu?

Mohuesit e Zotit pretendojnë se njeriun e krijoi natyra, por sa qëndron ky pretendim absurd i tyre?

Lexoni më tepër