AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Numri i fetvasë: 307 AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Kategoria: AGJËRIMI VULLNETAR

381 shfletues/klikues AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË


 Pyetje: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË


A lejohet agjërimi i plotë i Muharremit dhe muajve të tjerë të shenjtë?


 Përgjigjja: AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË


Falënderimi absolut i takon Allahut! Mëshira, lavdërimi edhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut!

Së  pari:  Agjërimi i muajit Muharrem

Në lidhje me agjërimin e muajit Muharrem, në një transmetim të vërtetë profetik vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Më i miri agjërim [vullnetar] pas [agjërimit të obliguar të] Ramazanit është muaji i Allahut, Muharremi; dhe namazi më i mirë pas farzit është namazi i natës.1Lexoni më tepër

Nuk ka dyshim në lejimin e agjërimit të sa më shumë ditëve të muajit Muharrem, por a konsiderohet i pëlqyshëm agjërimi i tërësishëm i këtij muaji? Bazuar në transmetimin e mësipërm profetik, juristët muslimanë, lidhur me agjërimin e plotë të muajit Muharrem, ndajnë dy mendimet kryesore në vijim:

Mendimi i parë: Pëlqehet agjërimi sa më i shumtë i Muharremit por jo plotësisht2

Nga interpretimi i transmetimit referent profetik (të lartpërmendur) në konturin e transmetimit tjetër profetik ku vjen se Profeti (Paqja qoftë mbi të!) nuk ka ndodhur asnjëherë që ta agjërojë ndonjë muaj të plotë përveç Ramazanit3, nënkuptohet se mustehab4 (veprim i pëlqyeshëm) është që të agjërohen sa më shumë ditë të muajit Muharrem dhe jo agjërimi i plotë i krejt ditëve të tij.

Mendimi i dytë: Pëlqehet agjërimi i plotë i Muharremit5

Mendimi i shumicës së dijetarëve muslimanë (përfshirë të katër medh’hebet) që përbën mendimin parësor në këtë çështje, është  se bazuar në kuptimin e drejtpërdrejtë të thënies së mësipërme profetike, agjërimi në muajin Muharrem është një vepër e mirë dhe sa më shumë që të agjërojë robi në këtë muaj, aq më shumë shpërblehet. Po kështu, me lejen e Zotit, mirë vepron edhe kushdo që e agjëron këtë muaj plotësisht.Lexoni më tepër

Së dyti: Agjërimi i plotë i muajve të shenjtë7

Pëlqyeshmëria e agjërimit të plotë të gjithë muajve të shenjtë së bashku (ose veçuar) përbën mendimin më të fuqishëm të mbështetur nga shumica e juristëve muslimanë.Lexoni më tepër

Ndërkaq, juristë të tjerë muslimanë mendojnë se më e mira është që agjëruesi i muajve të shenjtë të mos e agjërojë asnjërin prej tyre tërësisht dhe se agjërimi në vetvete (veçmas) i muajve të shenjtë pëlqehet vetëm për muajin Muharrem.Lexoni më tepër

Allahu e di më mirë. AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

Ju ftojmë ta shpërndani këtë postim, që të përhapet dobia e tij dhe së bashku të marrim shpërblimin e publikuesit të fjalës së mirë.

_____ AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

AGJËRIMI I MUHARREMIT-MUAJVE TË SHENJTË

 1. Muslimi 1163.
 2. Shih: islamqa.
 3. Këtu synohet transmetimi profetik, ku vjen se Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Nuk e di Profetin (Paqja qoftë mbi të!) ta ketë agjëruar ndonjë muaj të plotë, përveç Ramazanit (në transmetimin tjetër: “Profeti (Paqja qoftë mbi të!) nuk e ka agjëruar kurrë ndonjë muaj të plotë, përveç Ramazanit”).” (El-Bukhari 1971 dhe Muslimi 746, 1157).
 4. Mustehab: Veprim ritualisht i pëlqyeshëm, kryerja e të cilit shpërblehet dhe lënia e tij nuk ndëshkohet.
 5. Shih: islamweb dhe islamweb.
 6. Shih dorar.
 7. Shih: islamweb, saaidislamport dhe islamweb.
 8. Mendub: Veprim i pëlqyeshëm, kryerja e të cilit shpërblehet dhe është më parësore se moskryerja, por kjo e fundit (moskryerja) nuk ndëshkohet.
 9. Ebu Daudi 2428; Ebu Daudi e ka kaluar në heshtje ekzaminimin e këtij transmetimi, prandaj sipas tij ky transmetim është salih (i rregullt/i besueshëm), duke qenë se ai (Ebu Daudi) në shkresën që ua drejton mekasve thotë: “Për çdo rast që kam heshtur, i tilli është në rregull (salih/transmetim i besueshëm)” (shih: dorar), ndërsa Albani ka thënë se ky transmetim është daif/i dobët (shih: islamqa).
 10. Shih: islamweb.
 11. En-Nesai 2357, Albani ka thënë se transmetimi është sahih/i vërtetë.
DATA AGJËRIMESH VULLNETARE 2019-2020
A VLEN AGJËRIMI I DAUDIT PO U NDËRPRE
 

Lini Një Koment

Your email address will not be published.

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ky sajt përdor Akismet-in për të pakësuar numrin e mesazheve të padëshiruara. Mësoni se si përpunohen të dhënat e komentit tuaj.